GGO Wersja 3

Opis

Oprogramowanie GGO obsługuje pełną aktualną ofertę produktów Geomax i umożliwia łączenie danych GNSStachimetrii i niwelacji oraz zarządzanie nimi. Wersja 3.0 GGO jest kompatybilna ze wszystkimi 32- i 64-bitowymi wersjami Microsoft Win i opiera się na intuicyjnym, graficznym interfejsie, dzięki czemu jest łatwym w nauce i przyjaznym w użytkowaniu oprogramowaniem. Wszystkie dane są wyświetlane graficznie, zapewniając przejrzysty przegląd Twojej pracy, a poszczególne moduły zapewniają prosty dostęp do narzędzi pozwalających na analizę wyników.

Postprocessing

Surowe dane mogą być importowane do oprogramowania GGO ze wszystkich typów odbiorników GNSS, dzięki uniwersalnemu protokołowi RINEX. Algorytmy modułu postprocessingu  precyzyjnie obliczą wektory pomiędzy wyliczanymi punktami, a szeroki zakres narzędzi analitycznych pozwoli z największą precyzją dobrać odpowiednie parametry działania.  Raporty z wynikami zawierają szczegółowe informacje na temat procedury i dokładności uzyskanych danych.

Wyrównanie sieci

Dane z różnych instrumentów pomiarowych można łączyć i dostosowywać, tak aby uzyskać maksymalną dokładność i niezawodność. Moduł wyrównania i wstępnej analizy sieci może być używany zarówno sieciami 3D GNSS, a także w połączeniu z pomiarami klasycznymi. Rozbudowany moduł raportowania pozwala dowolnie dobrać niezbędne dane. Oprogramowanie GGO pozwala także w bardzo prosty sposób eksportować niezbędne informacje do przetwarzania w zewnętrznych programach analitycznych.

ZAPYTAJ O PRODUKT